Open Amsterdam

Zoek hier naar documenten die de gemeente Amsterdam openbaar heeft gemaakt. Deze documenten hebben te maken met de ideeën, plannen, regels en afspraken van Amsterdam. Zoek op een trefwoord bijvoorbeeld “Museumplein” of “windmolens”.

Zoeken

Wat kunt u hier vinden?

De Wet Open Overheid (Woo) regelt landelijk welke soorten informatie door overheden actief openbaar gemaakt moeten worden. Gemeente Amsterdam werkt de komende jaren aan de aanpassingen die nodig zijn om dit te doen. Op dit moment bieden we op deze site de volgende categorieën aan:

Wob/Woo-verzoeken

Alle ontvangen Wob- en Woo-verzoeken, besluiten en naar aanleiding daarvan openbaar gemaakte documenten.

Organisatiegegevens

Overzicht van de verschillende bestuursorganen en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend.

Raadsstukken

Alle documenten die de raad gebruikt tijdens de bijeenkomsten, zoals agenda's, notulen en adviesrapporten.

Bestuursstukken

Agenda’s, besluiten en besluitenlijsten van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders.

Convenanten

Convenanten, beleidsovereenkomsten en andere soortgelijke afspraken van de organisatie met een of meer wederpartijen.

Jaarplannen- en verslagen

Jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen over de voorgenomen uitvoering van de taak of verantwoording van die uitvoering. 

Mailen

Heeft u een vraag of opmerking? U kunt eenvoudig met ons in contact komen, door ons een e-mail te sturen.

Stuur een mail