Wob / Woo-verzoeken

Alle ontvangen Wob- en Woo-verzoeken, besluiten en naar aanleiding daarvan openbaar gemaakte documenten.

Op grond van de Wet open overheid (Woo) mag iedereen informatie opvragen over bestuurlijke onderwerpen van de gemeente Amsterdam. Indien positief is besloten op een Woo-verzoek, dan leidt het Woo-besluit tot openbaarmaking van de documenten (Woo-publicatie). Wekelijks worden nieuwe Woo-publicaties toegevoegd.

De Wob en Woo-publicaties vanaf 1 februari 2021 vindt u hier op open.amsterdam. 

Wob-publicaties tot 31 januari 2021 vindt u hier https://wob.amsterdam.nl/wob-besluiten/. Deze worden op termijn overgezet naar deze omgeving. 

 

Bekijk hier alle woo- en wob-publicaties

 

Meer informatie

Hoe dien ik een verzoek in om informatie op grond van de Wet open overheid (Woo)? Kijk op https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/openbaarmakingen/indienen-woo-verzoek/  

Voor een toelichting op de Wet open overheid (Woo) door de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-open-overheid-woo

Woo-verzoeken Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: https://loket.odnzkg.nl/formulier/indienen-wob-verzoek/