Organisatiegegevens

Overzicht van de verschillende bestuursorganen en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend.

Onder deze categorie valt ten eerste het inzicht in de organisatie en werkwijze van het bestuursorgaan, waaronder de taken en bevoegdheden van de organisatieonderdelen. Ten tweede valt onder deze categorie de bereikbaarheid van de organisatie en haar onderdelen en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend.

Organisatie en werkwijze

De gemeente Amsterdam kent verschillende bestuursorganen. Op het hoogste niveau zijn dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De diverse stadsdelen hebben een stadsdeelcommissie en stadsgebied Weesp heeft een bestuurscommissie. De stadsdelen en het stadsgebied hebben elk een dagelijks bestuur.

Meer informatie over de bestuursorganen kunt u op deze pagina vinden: Zo wordt de gemeente bestuurd.

Meer informatie over de ambtelijke organisatie kunt u op deze pagina vinden: Organisatie.

Bereikbaarheid en indienen informatieverzoek

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de gemeente Amterdam. Zie de contactpagina op de website van de gemeente Amsterdam. 

Op grond van de Woo mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle publieke taken van de gemeente Amsterdam. Woo staat voor Wet open overheid. Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken.Het (geanonimiseerde) Woo-verzoek, het Woo-besluit en de documenten worden op deze website gepubliceerd. Meer informatie over het indienen van een Woo-verzoek kunt u op deze pagina vinden: Indienen Woo-verzoek.