Raadsstukken

Alle documenten die de raad gebruikt tijdens bij vergaderingen, zoals agenda’s, documenten notulen en adviesrapporten.

De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging van Amsterdam, de vergaderingen zijn openbaar. Alle documenten die de raad gebruikt, de vergaderschema’s, beelden van vergaderingen en uitslagen van vergaderingen zijn hier terug te vinden: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/dashboard. Voor elke nieuwe vergadering worden nieuwe documenten toegevoegd.