Bestuursstukken

Agenda’s, besluiten en besluitenlijsten van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente Amsterdam. Het college vergadert iedere woensdag. Op open.amsterdam worden vanaf augustus 2022 wekelijks de agenda's en besluitenlijsten gepubliceerd.

De Gemeente Amsterdam is voornemens om in de toekomst ook de onderliggende vergaderstukken actief openbaar te maken op open.amsterdam.

Stukken voor 2022 

Het College van B&W publiceert de besluitenlijsten vanaf 2018 op de website van de Gemeente Amsterdam.

Binnenkort wordt het archief van het College van B en W van 2010 tot en met 2019 naar het Stadsarchief overgebracht. Deze informatie wordt dan via de website https://archief.amsterdam/ beschikbaar gesteld.

Meer informatie

Meer informatie over het college van burgemeesters en wethouders is te vinden op Amsterdam.nl 

Bekijk hier de bestuursstukken