Onderzoeken

Onderzoeken naar de wijze van functioneren of ter voorbereiding of evaluatie van beleid, inclusief uitvoering, naleving en handhaving.

 

Hier vindt u verwijzingen naar ambtelijk of extern, op verzoek van een bestuursorgaan, opgestelde onderzoeken naar:

  • de wijze van functioneren van de eigen organisatie;
  • ter voorbereiding of evaluatie van beleid, inclusief uitvoering, naleving en handhaving.

Het betreft uitkomsten van het onderzoek en niet om de onderliggende stukken.

Kenmerkend voor interne of externe onderzoeken die gaan over het beleid of de organisatie van de uitvoering, is dat zij buiten de lijn of de normale stafadvisering plaatsvinden. U vindt hier dus geen uitzoekklus in opdracht van het afdelingshoofd, geen interne audits of juridische adviezen en geen onderzoeken die deel uitmaken van het normale uitvoeringsproces.

Onderzoek, Informatie en Statistiek  (OIS)

De afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) verzamelt en bewerkt data over Amsterdam en voert daarnaast (opdracht)onderzoek uit, variërend van korte opinieonderzoeken over actuele onderwerpen, data science-analyses van grote databestanden tot uitgebreide monitors. 

Op deze pagina vindt u per thema verschillende onderzoeken.

Openresearch

Openresearch.amsterdam is een digitaal platform voor onderzoek, kennis en innovatie over Amsterdam en de metropoolregio. Het doel van het platform is om kennis te delen, relaties zichtbaar te maken en samen te werken aan onderzoek.

Deelnemende partijen aan het platform zijn de gemeente Amsterdam, aan de gemeente Amsterdam gelieerde entiteiten, kennis-en onderzoeksinstellingen en andere overheidsinstanties uit de Metropoolregio Amsterdam.

Team Chief Science Office (CSO) voert de hoofdredactie van het Amsterdam Open Research Platform.