Stukken van adviescolleges

Alle adviezen van adviescolleges of -commissies, alsmede de adviesaanvragen en -voorstellen.

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over wat de overheid doet. Deze wet geeft ook aan welke informatie ten minste openbaar moet worden gemaakt. Een van deze informatie categorieën is Stukken van adviescolleges. Adviezen van door de gemeente ingestelde adviesorganen en adviezen van partijen buiten de gemeente die om advies zijn gevraagd, worden actief openbaar gemaakt.

De gemeentelijke adviesorganen publiceren hun eigen adviezen (zie hieronder). De gemeente publiceert in geval van een gevraagd advies de adviesaanvraag. Bij adviezen van partijen buiten de gemeente gaat het bij het openbaar maken alleen om gevraagde adviezen over ontwerpen van beleidsregels en besluiten van algemene aard. In dat geval worden zowel de adviesaanvraag als het advies gepubliceerd.

U vindt de adviezen niet hier op Open Amsterdam, maar via andere websites:

Gemeentelijke adviesorganen

De adviezen van de gemeentelijke adviesorganen zijn te vinden op de webpagina adviesraden van de gemeente Amsterdam.

Stadsdeelcommissies

Stadsdeelcommissies geven advies aan de Dagelijks Besturen. De adviezen, en andere vergaderstukken, van de stadsdeelcommissies zijn per stadsdeel en stadsgebied te vinden op: