Stukken van adviescolleges

Alle adviezen van adviescolleges of -commissies, alsmede de adviesaanvragen en -voorstellen.

 

Stadsdeelcommissie Centrum, Oost, Zuidoost, West, Nieuw-West, Noord en Zuid en Stadsgebied Weesp

De vergaderingen van de stadsdeelcommissies zijn openbaar. U kunt de vergaderingen via het raadsinformatiesysteem terugkijken. U vindt daar ook de vergaderagenda en bijbehorende stukken. Vergaderagenda's, besluiten en besluitlijsten:

 

Adviescommissie Welstand en Monumenten / Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

U kunt hier de welstands- en monumentenadviezen van alle aanvragen voor Amsterdam sinds 2004 en voor Weesp vanaf 2020 vinden op adres, OLO-nummer, aanvraagnummer en datum. 

Sportraad Amsterdam

De Sportraad Amsterdam is een onafhankelijk adviesorgaan dat door de gemeenteraad in 1952 in het leven is geroepen om gevraagd en ongevraagd te adviseren over de hoofdlijnen van het sportbeleid in Amsterdam.

Amsterdamse Kunstraad

De Amsterdamse Kunstraad is het permanente en onafhankelijke adviesorgaan van het Amsterdamse gemeentebestuur en adviseert gevraagd en ongevraagd over alles wat te maken heeft met kunst en cultuur in de stad.

Commissie Persoonsgegevens Amsterdam

De Commissie Persoonsgegevens Amsterdam adviseert over het privacybeleid van de gemeente en de uitvoering daarvan. Daarnaast adviseert de commissie de ambtelijke organisatie bij complexe en/of politiek gevoelige kwesties rondom persoonsgegevens.

Amsterdamse Duurzaamheidsraad

De Duurzaamheidsraad van Amsterdam is een adviesraad die actief meedenkt en -werkt aan een toekomstbestendige en duurzame stad. De raad geeft gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies en maakt deel uit van een belangrijk netwerk voor een duurzaam Amsterdam.

Wmo-adviesraad

De Wmo-adviesraad is door het college ingesteld en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid dat de gemeente voert op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Participatieraad

De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over onderwerpen die cliënten van Werk Participatie en Inkomen (WPI) en Pantar raken.