Klachten of klaagschriften

Schriftelijke oordelen in klachtprocedures.

De gemeente gaat binnenkort klachten over het handelen van de gemeente openbaar maken. Daarbij moet zorgvuldig worden omgegaan met bijvoorbeeld persoonsgegevens. Er is gekozen voor het periodiek publiceren van een overzicht met afgehandelde klachten over een bepaalde periode. In het overzicht staat per afgehandelde klacht informatie over de soort klacht, de datum van ontvangst, het verantwoordelijke organisatieonderdeel, de datum van afhandeling en de wijze van afhandeling. Informatie over afzonderlijke klachten die schriftelijk zijn ingediend en afgehandeld, kan openbaar worden gemaakt aan de hand van een Woo-verzoek.