Klachten of klaagschriften

Schriftelijke oordelen in klachtprocedures.

Hier vindt u alle klachten die formeel zijn afgehandeld en die als extern kunnen worden aangemerkt. Openbaarmaking van de inhoud van de klacht gaat over het betreffende organisatieonderdeel, de functiebenaming van de ambtenaar over wie is geklaagd en de wijze van afhandeling door het bestuursorgaan.

Klachten worden op dit moment niet als een aparte informatiecategorie gepubliceerd. Publicatie van een klacht vindt alleen plaats wanneer deze onderdeel is van een Woo-verzoek. In dit geval maakt ook de ingekomen klacht (geanonimiseerd) onderdeel uit van het Woo-besluit.

Een klacht indienen over de gemeente Amsteredam kan hier