Klachtoordelen

Schriftelijke oordelen in klachtprocedures.

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over wat de overheid doet. Deze wet geeft ook aan welke informatie ten minste openbaar moet worden gemaakt. Een van deze informatie categorieën is Klachtoordelen.

De gemeente Amsterdam publiceert vanaf 1 december 2023 iedere twee weken een overzicht van de door haar afgehandelde klachten. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mondeling afgehandelde klachten of klachten die schriftelijk (via een brief of e-mail) zijn afgehandeld. In de loop van 2024 zal dit overzicht verder worden uitgebreid.

Op dit moment zijn de volgende gegevens in het overzicht terug te vinden:

  • Ontvangstdatum: de datum waarop de klacht door de gemeente Amsterdam is ontvangen.
  • Klachtomschrijving (Menselijk gedrag/Product/Procedure/Beleid/Organisatie): omschrijving van de inhoud van de klacht.
  • Verantwoordelijk organisatieonderdeel: het organisatieonderdeel waarop de klacht betrekking heeft.
  • Bevindingen/feitenonderzoek (Ja/Nee/Gedeeltelijk): is verder onderzoek naar de oorzaak van de klacht nodig?
  • Conclusie/verbetering mogelijk (Ja/Nee/Gedeeltelijk): kan het verantwoordelijke organisatieonderdeel verbeteringen doorvoeren naar aanleiding van de klacht?
  • Afgesloten op: de datum waarop de klacht is afgesloten.

 

Bekijk hier alle klachtenoverzichten

 

Wilt u zelf een klacht indienen over het handelen van de gemeente Amsterdam? Hoe u dat kunt doen leest u hier.