Convenanten

Convenanten, beleidsovereenkomsten en andere soortgelijke afspraken van de organisatie met een of meer wederpartijen.

Het gaat hier om een schriftelijke en door partijen ondertekende afspraak, of een samenstel van zulke afspraken, van een bestuursorgaan met één of meer wederpartijen, die betrekking of mede betrekking heeft op de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden, of anderszins gericht of mede gericht is op het voorbereiden dan wel realiseren van overheidsbeleid.

 

Bekijk hier de convenanten