Community

Welkom bij de community! Dit is de plek waar je kunt meedenken met ons en waar we je op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het Openbaarheidscentrum van Amsterdam. Onze community en deze community-pagina zijn nog in ontwikkeling, dus leuk als je met ons mee wil denken over wat je idealiter allemaal op deze pagina vindt. Dan maken we het Openbaarheidscentrum én de community met elkaar steeds een beetje beter! Heb je een idee of suggesties hiervoor? Deel ze met ons via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Actieplan Open Overheid 2023-2027

Het Actieplan Open Overheid is een bundeling van inspanningen om tot een open overheid te komen. Het plan bevat zowel bestaande initiatieven als nieuwe. Het doel is om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht achtergrond of vaardigheden, toegang heeft tot en kan profiteren van de mogelijkheden die een open overheid biedt. 

Onze democratische rechtsstaat rust op de principes van openheid en transparantie. Als overheid hebben we de verantwoordelijkheid om burgers te informeren en ze de mogelijkheid te bieden om mee te doen. Daarom heeft het vijfde Actieplan Open Overheid als thema ‘Open voor iedereen’. Het is een ambitieus plan dat zich richt op het bevorderen van een open en responsieve overheid en het verbeteren van de informatierelatie tussen overheid en inwoners.

Er is ook een publieksversie van het actieplan. Die vind je hier.

Gemeente Amsterdam is met de totstandkoming van het Openbaarheidscentrum het tweede actiepunt in het actieplan.

 

Onze partners

Het Openbaarheidscentrum is één van de actiepunten uit het landelijke Actieplan Open Overheid 2023-2027. Een initiatief dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) coördineert, maar waar meerdere (semi)overheidsorganisaties en instellingen aan meewerken en in samenwerken.

Aan het Openbaarheidscentrum werken we samen met Open State Foundation. Een mooie organisatie met enthousiaste mensen met wie we samen de plannen voor het Openbaarheidscentrum realiseren.