• De gemeente Amsterdam maakt documenten over de vernieuwing van het erfpachtstelsel (VES) actief openbaar. Alle relevante documenten, over de besluitvorming rondom de vernieuwing van het erfpachtstelsel uit de periode 2014-2018, worden zoveel mogelijk (uit eigen beweging) openbaar gemaakt.

  • Begin 2022 zijn de documenten openbaar gemaakt rondom Shell Global Solutions International B.V. Het gaat om documenten die betrekking hebben op Wet- en regelgeving, Bestuurlijke informatie, Stukken van adviescolleges, Wob-verzoeken, Onderzoeken en Beschikkingen.