Shell

Begin 2022 zijn de documenten openbaar gemaakt rondom Shell Global Solutions International B.V. Het gaat om documenten die betrekking hebben op Wet- en regelgeving, Bestuurlijke informatie, Stukken van adviescolleges, Wob-verzoeken, Onderzoeken en Beschikkingen.

Het college van de gemeente Amsterdam heeft opdracht gegeven om een selectie van informatie met betrekking tot de relatie met het bedrijf Shell Global Solutions International B.V. actief (uit eigen beweging) openbaar te maken.

U vindt hier het online archief met documenten aangaande Shell Global Solutions International B.V. vanuit Stadsdeel Noord, Stadsdeel Zuid, directie Economische Zaken en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).

De documenten van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) kunt u raadplegen via: ODNZKG - 31-01-2022 - Actieve openbaarmaking in opdracht van de gemeente Amsterdam inzake Shell.