Open Amsterdam

Zoek hier naar documenten die de gemeente Amsterdam openbaar heeft gemaakt. Deze documenten hebben te maken met de ideeën, plannen, regels en afspraken van Amsterdam. Zoek op een trefwoord bijvoorbeeld “Museumplein” of “windmolens”.

Zoeken

Overzicht van de verschillende bestuursorganen en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend.

De organisatiegegevens geven informatie over:

  • De organisatie en de manier van werken van de gemeente;
  • Hoe de gemeente bereikbaar is;
  • Hoe om informatie kan worden gevraagd.

Deze organisatiegegevens worden gepubliceerd en bijgehouden op de website van de gemeente Amsterdam.

Organisatie en werkwijze

De gemeente Amsterdam kent verschillende bestuursorganen. Allereerst zijn dat de Gemeenteraad, het College van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester. Daarnaast hebben de stadsdelen en het stadsgebied Weesp elk een Dagelijks Bestuur. Tenslotte hebben de stadsdelen een stadsdeelcommissie en stadsgebied Weesp een bestuurscommissie. De ambtelijke organisatie ondersteunt deze bestuursorganen en voert hun besluiten uit. Informatie over de bestuursorganen staat op de webpagina zo wordt de gemeente bestuurd. Informatie over de ambtelijke organisatie staat op de webpagina organisatie.

Bereikbaarheid

Met bereikbaarheid worden de bezoekadressen van de gemeente bedoeld, maar ook centrale telefoonnummers en e-mailadressen. Zo kan op verschillende manieren en voor verschillende onderwerpen contact worden opgenomen met de gemeente Amsterdam. Kijk daarvoor op de contactpagina op de website van de gemeente Amsterdam.

Informatieverzoeken

Ook voor verzoeken om informatie die openbaar beschikbaar is kan contact op worden genomen via de contactpagina. Verzoeken om informatie die niet openbaar toegankelijk is kan worden opgevraagd op grond van de Wet open overheid. Deze Woo-verzoeken kunnen worden ingediend op de webpagina indienen Woo-verzoek (zie ook categorie Woo-verzoeken).

Mailen

Heeft u een vraag of opmerking? U kunt eenvoudig met ons in contact komen, door ons een e-mail te sturen.

Stuur een mail