Open Amsterdam

Zoek hier naar documenten die de gemeente Amsterdam openbaar heeft gemaakt. Deze documenten hebben te maken met de ideeën, plannen, regels en afspraken van Amsterdam. Zoek op een trefwoord bijvoorbeeld “Museumplein” of “windmolens”.

Zoeken

Alle documenten die de raad gebruikt tijdens bij vergaderingen, zoals agenda’s, documenten notulen en adviesrapporten.

De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging van Amsterdam, de vergaderingen zijn openbaar. Alle documenten die de raad gebruikt, de vergaderschema’s, beelden van vergaderingen en uitslagen van vergaderingen zijn hier terug te vinden: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/dashboard. Voor elke nieuwe vergadering worden nieuwe documenten toegevoegd.  

Mailen

Heeft u een vraag of opmerking? U kunt eenvoudig met ons in contact komen, door ons een e-mail te sturen.

Stuur een mail