Open Amsterdam

Zoek hier naar documenten die de gemeente Amsterdam openbaar heeft gemaakt. Deze documenten hebben te maken met de ideeën, plannen, regels en afspraken van Amsterdam. Zoek op een trefwoord bijvoorbeeld “Museumplein” of “windmolens”.

Zoeken

Jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen over de voorgenomen uitvoering van de taak of verantwoording van die uitvoering. 

In deze categorie worden jaarlijks de volgende stukken aangeboden:

 • Jaarverslag

  In het jaarverslag legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de jaarlijkse behaalde resultaten en de besteding.

 • Gebiedsjaarverslag

  In het gebiedsjaarverslag legt het stadsdeel per gebied verantwoording af over de behaalde resultaten. Amsterdam telt op dit moment 24 gebieden.

 • Gebiedsagenda's

  Gebiedsagenda's zijn gemaakt samen met bewoners, ondernemers, instellingen en andere partijen uit het betreffende gebied en bieden een overzicht van onderwerpen die in een (coallitie)periode meer aandacht gaan krijgen.

 • Gebiedsplannen

  Ieder jaar worden er voor alle 24 gebieden plannen gemaakt met de concrete acties voor een heel jaar

 

Bekijk hier alle jaarplannen en -verslagen

 

Informatie tot 2022

De (financiële) jaarverslagen en stukken zijn van 2014 - 2021 te vinden op Amsterdam.nl

Gebiedagenda's en -plannen van 2019 - 2022 pers gebied zijn te vinden op Amsterdam.nl

 

Gebiedsanalyses

Op basis van de meest relevante statistieken en onderzoeksresultaten van de afgelopen vier jaar wordt er gebiedsanalyses gemaakt. Deze zijn te vinden op de website van Onderzoek en Statistiek.  

Mailen

Heeft u een vraag of opmerking? U kunt eenvoudig met ons in contact komen, door ons een e-mail te sturen.

Stuur een mail