Open Amsterdam

Zoek hier naar documenten die de gemeente Amsterdam openbaar heeft gemaakt. Deze documenten hebben te maken met de ideeën, plannen, regels en afspraken van Amsterdam. Zoek op een trefwoord bijvoorbeeld “Museumplein” of “windmolens”.

Zoeken

Jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen over de voorgenomen uitvoering van de taak of verantwoording van die uitvoering. 

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over wat de overheid doet. Deze wet geeft ook aan welke informatie ten minste openbaar moet worden gemaakt. Een van deze informatie categorieën is Jaarplannen en -verslagen. In een jaarplan wordt vastgelegd wat een organisatie in een jaar gaat doen en welke middelen (bijvoorbeeld geld) daarvoor nodig zijn. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd voor wat de organisatie in een jaar heeft gedaan en hoe de middelen zijn besteed. Het gemeentebestuur legt dit vast in een gemeentelijke begroting (jaarplan) en een gemeentelijk jaarverslag.

De besturen van de stadsdelen en stadsgebied Weesp leggen hun jaarlijkse plannen voor de meer dan twintig deelgebieden waarin de stad is verdeeld vast in gebiedsplannen.

De gemeentelijke begrotingen en jaarverslagen van 2014-2022 en de gebiedsplannen van 2019-2022 vindt u hier op Open Amsterdam.

Bekijk hier alle jaarplannen en -verslagen

 

Mailen

Heeft u een vraag of opmerking? U kunt eenvoudig met ons in contact komen, door ons een e-mail te sturen.

Stuur een mail