Open Amsterdam

Zoek hier naar documenten die de gemeente Amsterdam openbaar heeft gemaakt. Deze documenten hebben te maken met de ideeën, plannen, regels en afspraken van Amsterdam. Zoek op een trefwoord bijvoorbeeld “Museumplein” of “windmolens”.

Zoeken

Convenanten, beleidsovereenkomsten en andere soortgelijke afspraken tussen de gemeente en één of meer partijen.

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over wat de overheid doet. Deze wet geeft ook aan welke informatie ten minste openbaar moet worden gemaakt. Een van deze informatie categorieën is Convenanten. Dit zijn documenten waarin afspraken zijn vastgelegd tussen de gemeente en één of meer partijen. Deze afspraken gaan over gezamenlijk te bereiken (beleids)doelen en de te leveren prestaties.

De naam van het document is daarbij niet belangrijk. Zo’n document hoeft namelijk niet altijd een convenant te heten. Een beleidsovereenkomst, een samenwerkingsovereenkomst en een intentieverklaring kunnen eveneens een convenant zijn zoals de Woo dit bedoelt. Andersom is een document dat convenant heet niet altijd een convenant volgens de Woo.

Bekijk hier de convenanten

 

Mailen

Heeft u een vraag of opmerking? U kunt eenvoudig met ons in contact komen, door ons een e-mail te sturen.

Stuur een mail