Open Amsterdam

Zoek hier naar documenten die de gemeente Amsterdam openbaar heeft gemaakt. Deze documenten hebben te maken met de ideeën, plannen, regels en afspraken van Amsterdam. Zoek op een trefwoord bijvoorbeeld “Museumplein” of “windmolens”.

Zoeken

Convenanten, beleidsovereenkomsten en andere soortgelijke afspraken van de organisatie met een of meer wederpartijen.

Met convenanten worden documenten bedoeld waarin afspraken worden vastgelegd tussen de gemeente en één of meer partijen. Deze afspraken gaan over een gezamenlijk te bereiken beleidsdoel. De naam van het document is daarbij niet belangrijk. Zo’n document hoeft namelijk niet altijd een convenant te heten. Een beleidsovereenkomst, een samenwerkingsovereenkomst of een intentieverklaring kunnen eveneens convenant zijn zoals de Woo dat bedoelt. Andersom is een document dat convenant heet niet altijd een convenant volgens de Woo.

De convenanten zullen in de loop van 2023 openbaar worden gemaakt op open.amsterdam.

Bekijk hier de convenanten

 

Mailen

Heeft u een vraag of opmerking? U kunt eenvoudig met ons in contact komen, door ons een e-mail te sturen.

Stuur een mail