Over Open Amsterdam

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. De gemeente Amsterdam werkt aan de aanpassingen die nodig zijn om minimaal alle informatie van de verplichte categorieën actief openbaar te maken. Informatie uit deze categorieën zal de komende periode gefaseerd aan dit publicatiekanaal worden toegevoegd. Ook zullen nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd aan het publicatiekanaal.

Uitleg

Zoeken

Wanneer u een zoekterm intikt, doorzoekt u alle beschrijvingen van de gepubliceerde documenten. U kunt bijvoorbeeld zoeken op losse termen, maar ook op een datum. Termen kunnen gecombineerd gebruikt worden en u kunt gebruik maken van de asterisk (*) als u flexibel wilt omgaan met uw zoektermen. Een voorbeeld: zoeken op 2016 erfpacht* geeft alle documenten die zowel 2016 als woorden beginnend met erfpacht in de beschrijving hebben. U krijgt dus ook resultaten terug waar erfpachtstelsel in de beschrijving staat.
U kunt niet direct zoeken in de inhoud van alle documenten. In veel gevallen (vaak als het document digitaal gemaakt is) kan dit wel binnen een individueel document via een knop in de viewer of Ctrl+F als u het document heeft aangeklikt.

Filteren

Er zijn verschillende filters waarmee u uw zoekopbrengst kunt verfijnen. U kunt filteren door de knoppen onder de zoekbalk te gebruiken, maar ook door op een blauwe term in de beschrijving te klikken.
Via 'Categorie' kunt u álle documenten vinden die binnen een categorie van de Woo of een onderwerp vallen. U kunt zo bijvoorbeeld filteren op alle stukken die gaan over de Vernieuwing Erfpachtstelsel (VES).
Via 'Dossier' kunt u alle documenten bij elkaar krijgen die bij een dossier horen. In het geval van een Woo-besluit vindt u dan zowel het Woo-verzoek, als het Woo-besluit, als alle geleverde documenten.
Via 'Document-categorie' kunt u filteren op soorten documenten. Misschien bent u alleen geïnteresseerd in de Woo-besluiten (en niet in de verzoeken) of alleen in de planningen van VES/erfpacht.

Sorteren

Zoekresultaten kunt u sorteren op relevantie van uw zoekterm of op datum van het document.
Documenten raadplegen en downloaden
Wanneer u een document aanklikt, opent zich dit in een viewer. Daar kunt u het document bekijken, inzoomen, delen of downloaden. Als een document uit meerdere pagina's bestaat, kunt u bladeren door het document via de pijltjes rechtsonder. Wanneer een document digitaal is gemaakt, kunt u vaak de tekst doorzoeken via het PDF-icoon rechtsboven of met Ctrl+F.

Downloaden

U kunt de documenten op twee manieren downloaden. In de viewer wordt links een downloadknop aangeboden. Daarmee downloadt u het document dat u op dat moment bekijkt. Het is ook mogelijk om alle documenten van een dossier te downloaden. In het zoekresultatenoverzicht staat bij ieder document een downloadknop onder de tekst 'download dossier'. U kunt hier uw e-mailadres invullen en ontvangt vervolgens een downloadlink om het dossier te downloaden. De downloadlink is 24 uur geldig. De reden dat uw mailadres hiervoor gevraagd wordt is een technische: een dossier kan bestaan uit duizenden, omvangrijke documenten en deze worden eerst apart gezet om gedownload te kunnen worden. Uw mailadres wordt alleen gebruik voor het toesturen van de downloadlink en wordt nergens opgeslagen.

Context

Per categorie of onderwerp is een artikel beschikbaar waarin uitleg staat over de documenten in deze categorie. Dat is vaak inhoudelijke achtergrond over het onderwerp, maar ook informatie over de publicatie van de documenten. Is het een afgerond dossier, of komen er wekelijks nieuwe documenten bij? Zijn er andere plaatsen waar informatie uit deze categorie al gepubliceerd wordt?

Gebruikte afkortingen

Woo: Wet Open Overheid, in werking per 1 mei 2022
Wob: Wet Openbaarheid van Bestuur, voorloper van de Woo
VES: Vernieuwing Erfpachtstelsel