• In 2022 heeft de Gemeente Amsterdam samen met de politie en OM een tweede proef gerichte wapencontroles gerealiseerd. Documenten over dit besluit zijn hier te vinden.

  • De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat Amsterdammers, ondernemers en organisaties in Amsterdam de mogelijkheid hebben om mee te denken en mee te doen met de plannen die we voor de stad maken. We noemen dit bewonersparticipatie. Hier publiceren we documenten die gaan over bewonersparticipatie. 

  • Begin 2022 zijn de documenten openbaar gemaakt rondom Shell Global Solutions International B.V. Het gaat om documenten die betrekking hebben op Wet- en regelgeving, Bestuurlijke informatie, Stukken van adviescolleges, Wob-verzoeken, Onderzoeken en Beschikkingen.

  • De gemeente Amsterdam heeft documenten over de vernieuwing van het erfpachtstelsel (VES) actief openbaar gemaakt. Het betreft alle relevante documenten over de besluitvorming rondom de vernieuwing van het erfpachtstelsel uit de periode 2014-2018. 

  • De gemeente Amsterdam bood in 2023 erfpachters eenmalig de mogelijkheid om, onder de financiële voorwaarden die vóór 8 januari 2020 golden, alsnog een aanvraag in te dienen voor overstap naar eeuwigdurende erfpacht: de zogenaamde Spijtoptantenregeling (SOR).