Erfpacht

De gemeente Amsterdam heeft documenten over de vernieuwing van het erfpachtstelsel (VES) actief openbaar gemaakt. Het betreft alle relevante documenten over de besluitvorming rondom de vernieuwing van het erfpachtstelsel uit de periode 2014-2018. 

De documenten zijn onderverdeeld in 12 mappen met documenten:

00. Organisatie en overleg
01. Bestuurlijk
02. Juridische effecten
03. Financiële & fiscale effecten
04. Communicatie
05. Planning
06. Werkgroepen
07. Dwarskijksessies
08. Risicoanalyse
09. Expertsessies en Consultatie
10. Persoonlijke mappen
11. Inspraak

Deze mappen zijn te selecteren / filteren via 'Dossier' en op meerdere manieren doorzoekbaar. 

Bekijk hier alle bestanden

 

De gemeente Amsterdam neemt de komende tijd het initiatief om de e-mailmappen van een aantal medewerkers, die een belangrijke rol vervulden in het VES-dossier, ook actief openbaar te maken. De verwachting is dat eind 2023 een aantal nieuwe mappen worden toegevoegd aan de huidige 12 mappen.