Bewonersparticipatie

De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat Amsterdammers, ondernemers en organisaties in Amsterdam de mogelijkheid hebben om mee te denken en mee te doen met de plannen die we voor de stad maken. We noemen dit bewonersparticipatie. Hier publiceren we documenten die gaan over bewonersparticipatie. 

Om goed invulling te geven aan participatie is het belangrijk dat er duidelijke richtlijnen en verwachtingen zijn. Dat is prettig voor de Amsterdammers, maar ook voor de ambtenaren en bestuurders van de gemeente. Zo kunnen we namelijk goed samenwerken. Daarom heeft de gemeente spelregels bedacht. Spelregels die gaan over hoe de gemeente aan Amsterdammers en ondernemers in Amsterdam invloed geeft of eigenaarschap verleent bij het maken van plannen en beleid voor de stad.

Deze spelregels zijn opgenomen in de zogenoemde participatieverordening. In de participatieverordening staan bijvoorbeeld de eisen die we stellen aan de kwaliteit van een participatieproces. De participatieverordening zorgt ervoor dat er vanaf de start duidelijkheid is over het doel en de ruimte voor participatie, de rol van bewoners en de waardering van hun bijdrage in de besluitvorming. De gemeente is hierop aanspreekbaar.

Eén van de regels in de participatieverordening van de gemeente Amsterdam (het is nu nog een concept verordening; besluitvorming vindt plaats in mei 2024) is dat de participatieplannen van projecten van de gemeente Amsterdam online worden gepubliceerd. U vindt de participatieplannen vanaf mei 2024 ook op Open Amsterdam. Wanneer het zover is, vindt u daarover meer informatie op deze pagina.

We hebben een selectie gemaakt van relevante documenten over bewonersparticipatie, bijvoorbeeld over de participatieverordening. Op Open Amsterdam is deze selectie te vinden in de categorie Bewonersparticipatie:

Bekijk hier alle bestanden

 

Wilt u meer lezen over participatie in de gemeente Amsterdam? Ga dan naar Participatie - Gemeente Amsterdam.