Spijtoptantenregeling

De gemeente Amsterdam bood in 2023 erfpachters eenmalig de mogelijkheid om, onder de financiële voorwaarden die vóór 8 januari 2020 golden, alsnog een aanvraag in te dienen voor overstap naar eeuwigdurende erfpacht: de zogenaamde Spijtoptantenregeling (SOR).

De documenten rondom de SOR heeft de gemeente zoveel mogelijk actief openbaar gemaakt. Het gaat hierbij om alle relevante documenten over de besluitvorming, de inspraak en de uitvoering van de regeling.

De documenten zijn onderverdeeld in 5 mappen met documenten:

  1. Voorbereiding
  2. Overleg
  3. Impactanalyse
  4. Bestuur en Beleid
  5. Communicatie

Deze mappen zijn te selecteren/filteren via 'Dossier' en op meerdere manieren doorzoekbaar.

Bekijk hier alle bestanden

 

Ook de documenten over de vernieuwing van het erfpachtstelsel (VES) zijn actief openbaar gemaakt en vindt u hier op Open Amsterdam.